niemiecki
polski
Czerwieńsk

Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku

 

UL. RYNEK 18
66-016 CZERWIEŃSK

Dyrektor e-mail dyr.cuw@czerwiensk.pl
e-mail cuw@czerwiensk.pl

tel: 68 32 78 257
fax: 509 27 89 75
NIP 973 05 75 551
REGON 970 733 600

KONTO BANKOWE
PKO BP: 14 1020 5402 0000 0402 0027 6741

GODZINY URZĘDOWANIA
PONIEDZIAŁEK OD 800 - 1600
WTOREK – PIĄTEK OD 700 - 1500

Centrum Usług Wspólnych jest jednostką organizacyjną gminy z siedzibą w Czerwieńsku ul. Rynek 18. Celem jednostki jest prowadzenie placówek oświatowych, a w szczególności zarządzania, sprawowanie nadzoru i obsługa administracyjno – finansowa szkół.

CUW jest jednostką prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w prawie budżetowym dla jednostek budżetowych.

Źródłem finansowania działalności CUW i podległych mu jednostek jest:
- subwencja oświatowa;
- dotacja z budżetu gminy.

           
CUW ma strukturę bezwydziałową.

Stanowiska i skład zespołu:

Dyrektor CUW    -    Danuta Tomaszewska

Główny księgowy   -    Urszula Dąbkowska

Referent    -    Anna Dolińska

Inspektor    -   Iwona Urbańska

Inspektor    -    Irena Frąckowiak

Podinspektor    -    Jolanta Gryc

CUW obejmuje swoim zasięgiem działania następujących szkół i przedszkola:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
ul. Graniczna 5a, 66 - 016 Czerwieńsk, tel. 68 32 78 076
Dyrektor – mgr Jacek Gębicki
www.pspczerwiensk.pl
 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wróblewskiego
ul. J. Kasprowicza 76,  Nietków,  66-016 Czerwieńsk, tel. 68 32 78 036
Dyrektor – mgr Beata Kłos – Wygas
www.spnietkow.pl
 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
Nietkowice 98, 66-100 Sulechów, tel. 68 35 22 145
Dyrektor – mgr Renata Strzelecka
www.spnietkowice.edupage.org
 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
Leśniów Wielki  54, 66-016 Czerwieńsk, tel. 68 32 11 833
Dyrektor – mgr Monika Stolińska
www.psplesnioww.edupage.org
 
Gimnazjum im. Jana Pawła II
ul. Zielonogórska 43b, 66 -016 Czerwieńsk, tel. 68 32 78 707
Dyrektor – dr Przemysław Góralczyk
www.gimczer.aplus.pl
 
Przedszkole
ul. Graniczna 10a, 66-016 Czerwieńsk, tel. 68 32 78 163
Dyrektor – mgr Beata Zawada
www.przedszkole.czerwiensk.info
 
Zespół Edukacyjny w Płotach
ul. Szkolna 1, Płoty, 66-016 Czerwieńsk, tel. 68 32 78 119
Dyrektor – mgr Danuta Hołownia
www.nspploty.edu.pl
 
 
Przedszkole Niepubliczne w Nietkowie
ul. Jana Kasprowicza 17, Nietków, 66-016 Czerwieńsk
 Lucyna Kossowska  tel. 665 645 525
 
Niepubliczne Przedszkole w Laskach
Laski 3a, 66-016 Czerwieńsk
tel. 68 322 34 01
 

Niepubliczne Przedszkole w Leśniowie Wielkim

Leśniów Wielki, 66-016 Czerwieńsk

 
Do podstawowych zadań CUW należy:
 • sprawowanie obsługi finansowo – księgowej i kadrowej szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych,
 • przygotowanie wniosków do budżetu gminy w zakresie oświaty,
 • przygotowanie innych propozycji dla Burmistrza Gminy dotyczących spraw związanych z oświatą,
 • prowadzenie spraw należących do gminy jako organu prowadzącego gimnazjum, szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Czerwieńska,
 • przygotowanie projektu planu finansowego CUW,
 • przygotowanie na podstawie wniosków dyrektorów szkół – projektu finansowego całej oświaty gminy,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli wykorzystywania przyznanym szkołom środków finansowych według  kryterium zgodności z prawem,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie oświaty,
 • wykonywanie innych zadań i obowiązków związanych z obsługą finansowo-księgową,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania przez szkoły obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
 • współpraca dyrektorów szkół w zakresie organizacyjnego przygotowania roku szkolnego,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania w szkołach przepisów dotyczących organizacji placówki oraz zgodności zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły ze stanem faktycznym,
 • organizowanie przez współudziale dyrektorów dowożenia dzieci do szkół oraz nadzór nad tym dowozem,
 • występowanie z inicjatywy własnej, na wniosek dyrektorów szkół lub rodziców do odpowiednich jednostek w sprawach dotyczących zmian w strukturach organizacyjnych szkół,
 • współdziałanie z dyrektorami szkół i związkami zawodowymi w zakresie spraw socjalno-bytowych dotyczących pracowników oświaty,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z powołaniem i odwołaniem dyrektorów szkół,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,
 • współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie awansu zawodowego nauczycieli oraz oceny pracy dyrektorów szkół,
 • współpraca z dyrektorami szkół, z kuratorem Oświaty oraz innymi jednostkami we wszystkich innych sprawach dotyczących oświaty,
 • planowanie w porozumieniu z  dyrektorami szkół potrzeb w zakresie inwestycji i remontów obiektów oświatowych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obiektami szkolnymi i instalacjami wewnętrznymi w tych obiektach,
 • organizowanie przetargów w celu zaopatrzenia szkół i przedszkoli w opał, pomoce naukowe, sprzęt, druki itd.
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym (tzw. stypendia dla uczniów)
 • prowadzenie spraw związanych z  wpłatą świadczeń pracodawcom kształcącym młodocianych pracowników,
 • przygotowanie wniosków o środki zewnętrzne na remonty i inwestycje oraz zbiorowych projektów w  działalność statutową szkół i przedszkoli,
 • przygotowanie na zlecenie Burmistrza informacji, analiz, ocen oraz innych dokumentów z zakresów funkcjonowania szkół na terenie gminy Czerwieńsk. 

Wszystkie formularze i wnioski znajdą Państwo tutaj.

 • Lubuski Laur Oświaty
 • Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów
 • http://www.przyjazni-srodowisku.pl/
 • Mistrzowska Gmina
 • http://dziennikustaw.gov.pl/
 • http://monitorpolski.gov.pl/
 • http://www.ewe.pl/
 • http://lubuskie.pl/
Gmina Czerwieńsk
Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk, pow. zielonogórski, woj. lubuskie
tel.: 68 3278 041, fax: 68 3278 091, email: ugim@czerwiensk.pl, http://www.czerwiensk.pl
NIP: 929-00-15-775
Gmina
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x