niemiecki
polski
Czerwieńsk

Opłaty i deklaracje

 
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

I. Nieruchomości zamieszkałe

 Stawki opłat za gospodarowanie odpadami - nieruchomości zamieszkałe

 

II. Nieruchomości niezamieszkałe

Stawki opłat za gospodarwoanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe

 

III. Nieruchomości zamieszkałe dodatkowe zapotrzebowanie na pojemnikkażdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma możliwość zamówienia dla siebie dodatkowego pojemnika na odpady zmieszane. Wiąże się to z uiszczaniem dodatkowej opłaty, którą oblicza się jak dla nieruchomości niezamieszkałej. Sumę opłat zaokrągla się według zasad podanych niżej.

 

Wysokość opłat z gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kwota do zapłaty jest podana w pozycji 59 (dla nieruchomości niezamieszkałych - poz. 79), złożonej przez Państwa deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lutego 2015 r. kwota opłaty nie podlega zaokrągleniu.


Terminy i sposoby płatności

Termin uiszczania opłat za odpady komunalne za dany miesiąc to 15 dzień każdego miesiąca, np. za styczeń do 15 stycznia. Płatności mogą być wykonywane na indywidualny numer konta lub w kasie Urzędu.

Informujemy także, że nie mieszkańcom nie będą przesyłane faktury, blankiety opłat, druczki itp.

Indywidualny numer konta jest podany w deklaracji o wysokości opłat za odpady komunalne w tabeli „Adnotacje urzędowe” w miejscu „Uwagi”, nad „Pouczeniem / Objaśnieniami”.

Nazwa i adres odbiorcy przelewów: Gmina Czerwieńsk, ul. Rynek 25 66-016 Czerwieńsk

Tytuł przelewu: opłata za odpady, miesiąc/miesiące które Państwo opłacają.

 

Obowiązek złożenia deklaracji

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na właścicielu każdej nieruchomości zamieszkałej, bądź nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne. Czas na złożenie deklaracji to 14 dni od daty zamieszkania na nieruchomości choćby jednego mieszkańca. Także w przypadku nieruchomości niezamieszkałych jest to 14 dni od początku okresu, w którym powstają odpady na tej nieruchomości. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (plik do pobrania: TUTAJ) podaje, że pod pojęciem "właścicieli nieruchomości" rozumie się także: "współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością" (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy...).

 

Zmiany w deklaracji

Wszystkie zmiany w deklaracjach należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Czerwieńsku w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia. W szczególności zgłaszać należy zmiany:

 • ilości zamieszkałych osób,
 • sposobu zbierania odpadów (segregowane / niesegregowane),
 • właściciela, użytkownika, współwłaściciela itp.,
 • adresu zamieszkania i do korespondencji.

Zmian deklaracji dokonuje się poprzez złożenie korekty do deklaracji. Wystarczy wypełnić wzór deklaracji, który jest taki sam jak składany już wcześniej do Urzędu. Pamiętać należy tylko o odpowiednim zaznaczeniu celu złożenia deklaracji - prosimy zaznaczać "X" przy "nowej deklaracji", a obok podać datę zaistnienia zdarzenia powodującego zmiany we wcześniejszej deklaracji. Wzór deklaracji drukujemy i pomagamy wypełnić na miejscu w Urzędzie lub można go pobrać ze strony (kliknij tutaj).Dodatkowych informacji udzielamy w Urzędzie Gminy i Miasta ul. Rynek 18 (budynek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty) w godzinach pracy Urzędu (pon.: 8:00-16:00, wt. – pt.: 7:00-15:00) oraz pod numerem telefonu: 68-321-90-59.

 ostatnia aktualizacja: 18.07.2016 r.

 • Lubuski Laur Oświaty
 • Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów
 • http://www.przyjazni-srodowisku.pl/
 • Mistrzowska Gmina
 • http://dziennikustaw.gov.pl/
 • http://monitorpolski.gov.pl/
 • http://www.ewe.pl/
 • http://lubuskie.pl/
Gmina Czerwieńsk
Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk, pow. zielonogórski, woj. lubuskie
tel.: 68 3278 041, fax: 68 3278 091, email: ugim@czerwiensk.pl, http://www.czerwiensk.pl
NIP: 929-00-15-775
Gmina
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x