niemiecki
polski
Czerwieńsk

Skład Rady Miejskiej w Czerwieńsku

 

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
KADENCJA VII 
2014 – 2018

 

1. Leszek Jędras - Przewodniczący 

Reprezentuje mieszkańców okręgu wyborczego nr 1 w Czerwieńsku

Ulice: Bolesława Chrobrego, Brzozowa, ks. L. Muchy, Kukułcza, Leśna, Łężycka, Młyńska, Moniuszki, Ogrodowa, Piaskowa, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Wiosenna, Wodna, ks. Ignacego Zonia.

Przewodniczący Rady Miejskiej. Członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. 

Emerytowany oficer Wojska Polskiego. Członek Czerwieńskiego Towarzystwa Turystycznego, KS „ Piast” Czerwieńsk i Stowarzyszenia Miłośników 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.

Kontakt e-mail:  leszek.jedras@wp.pl

 

2. Henryk Góralczyk- Wiceprzewodniczący

 Reprezentuje mieszkańców okręgu wyborczego nr 3 w Czerwieńsku

Ulice: ul. Zielonogórska 51 – 51a, 58 – 63, 64 – 68, 64a – 64b, 70 – 72, 73 – 75, 76 – 78.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów oraz Zastępca Przewodniczącego  Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Był radnym czterech poprzednich kadencji Rady Miejskiej w Czerwieńsku. W latach 1998  -  2013 pełnił obowiązki Naczelnika Sekcji Eksploatacji Czerwieńsk. Ukończył  Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  w Sulechowie - specjalność: Administracja Publiczna. Zarządza Wspólnotą Mieszkaniową.

Zainteresowania: turystka rowerowa, piesza i wysokogórska, wędkarstwo, w wolnym czasie prowadzenie ogródka działkowego.
 
Aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Czyni starania  o zwiększenie liczby pociągów regionalnych zatrzymujących się na stacji Czerwieńsk oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach. 

Kontakt e-mail: h.goralczyk@czerwiensk.pl

 

3. Zofia Dokowicz

 Reprezentuje mieszkańców okręgu wyborczego nr 12 Leśniów Wielki

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Członek Komisji Budżetu i Finansów.

Od wielu lat udziela się społecznie. Piastuje stanowisko Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zabytków i Rozwoju Kulturalno-Oświatowego Mieszkańców Leśniowa Wielkiego, Leśniowa Małego i Sudołu.

Emerytka, pasjonatka sportu i podróży,  uwielbia pracę na rzecz społeczeństwa. 

Kontakt e-mail: z.dokowicz@czerwiensk.pl

 

4. Aleksander Gruszczyński

Reprezentuje okręg wyborczy nr 4 Czerwieńsk 

Ulice: Cicha, Graniczna, Jasna, Podgórna, Przyleśna, Strażacka, Strzelecka, Zachodnia

Emerytowany oficer Wojska Polskiego. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej dostał  w 1982 roku przydział służbowy do jednostki w Czerwieńsku.

Ukończył studia magisterskie kierunek Pedagogika  na Akademii Rolniczej w Poznaniu W kolejnych latach studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Inżynierska  w Zielonej Górze (informatyka), Uniwersytet Wrocławski (przysposobienie obronne), Uniwersytet Zielonogórski (technika), Wyższa Szkoła Języków Obcych (nowoczesne i alternatywne metody psychopedagogiczne), kurs dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania placówkami oświaty w ODN w Zielonej Górze.

Od 1998 roku pracuje jako nauczyciel dyplomowany, obecnie w Gimnazjum w Czerwieńsku.

Swoje działania skupia w kierunku rozwoju oświaty, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, cyfryzacji gminy.

Od wielu lat udziela się społecznie. Był Radnym Rady Miejskiej w Czerwieńsku (2002- 2006),  prezesem  Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Koła w Czerwieńsku, jest członkiem  Stowarzyszenia Miłośników 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku,

Interesuje się turystyką górską, rowerową, żeglarstwem, sportami zimowymi.

 Kontakt e-mail: a.gruszczynski@czerwiensk.pl

 

5. Jerzy Jarowicz

Reprezentuje mieszkańców okręgu wyborczego nr 8  w Zagórzu i Płotach

Płoty Ulice: Akacjowa, Borówkowa, Brzozowa, Bukowa, Czeremchowa, Debowa, Jodłowa, Kalinowa, Leśna, Leśny Zakatek, Leśny Zaułek, Nowa, Osiedlowa, Osielde widok, Potokowa, Rajska, Ruczajowa, Rzemieślnicza, Sosnowa, Sportowa, Srebrzysta, Świerkowa, Tęczowa, Wodna, Wrzosowa, Zagórska, Zdrojowa. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Członek Komisji Infrastruktury Technicznej Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Od 8 lat sołtys wsi Zagórze. Funkcję radnego pełni trzecią kadencję. Pasjonuje się sportem, wędkarstwem i pracą społeczną..

 Kontakt e-mail: j.jarowicz@czerwiensk.pl

 

6. Henryk Łapkowski

 Brak zgody na publikację wizerunku 

Kontakt e-mail: h.lapkowski@czerwiensk.pl

 

7. Krystyna Motykiewicz

Reprezentuje mieszkańców okręgu wyborczego nr 7  w Płotach

Ulice: Aroniowa, Jagodowa, Kameliowa, Letnia, Lubuska, Malinowa, Młyńska, Mostowa, Ogrodnicza, Okrężna, Pogodna, Polna, Sadowa, Słoneczna, Strumykowa, Szkolna, Truskawkowa, Wąska, Wiosenna.

Członek Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
Członek Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Emerytka. W latach od 2012 do 2015 Sołtys  wsi Płoty.
Aktywnie współdziała w Kole Gospodyń Wiejskich i zespole śpiewaczym „Melodia”.

 Kontakt e-mail: k.motykiewicz@czerwiensk.pl

 

8. Żaneta Przychodzka

 Reprezentuje mieszkańców okręgu wyborczego nr 13 Leśniów Mały i Sudoł

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Technicznej Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Członek Komisji Rewizyjnej 

Od wielu lat udziela się społecznie. Jest  radną dwóch kadencji Rady Miejskiej w Czerwieńsku oraz sołtysem wsi Sudoł. 

Piastuje stanowisko  wiceprezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Miejscowości Leśniów Wielki-Leśniów Mały-Sudoł.

Interesuje się sportem, a także dającą tak wiele satysfakcji pracą na rzecz społeczeństwa. 

Kontakt e-mail: z.przychodzka@czerwiensk.pl

 

9. Magdalena Salejko

 Reprezentuje mieszkańców okręgu wyborczego nr 10

Ulice: Boczna, Kasprowicza, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Pocztowa, Przedszkolna, Sportowa, Strażacka, Boryń, Piaśnica.

Wykształcenie wyższe Pedagogiczne Licencjackie o specjalności Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego.

Członek zarządu stowarzyszenia „Mały Człowiek”  wspierającego działania rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Uczestniczy w pracach Komisji  Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej. 

Kontakt e-mail: m.salejko@czerwiensk.pl

 

10. Janusz Sarnowski

 Kontakt e-mail: j.sarnowski@czerwiensk.pl

 

11. Krzysztof Smorąg

 Reprezentuje mieszkańców okręgu wyborczego nr 9 w Nietkowie

Ulice: Kolejowa, Kościuszki, Osiedle Słoneczne, Żwirowa.

Emerytowany oficer Wojska Polskiego. Z wykształcenia inżynier chemii, magister politologii. W 2012 roku ukończone studia podyplomowe z administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Interesują go zgadnienia finansowe, aspekty prawne funkcjonowanie organów gminy, rozwój aktywności stowarzyszeń, wspieranie inicjatyw lokalnych, szeroko pojęte planowanie działań podczas realizacji inwestycji gminnych, teoria i praktyka wdrażania strategii rozwoju, a także skuteczne działanie urzędu gminy w zgodzie z zapisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zasadami logiki i ekonomii.

Jest zwolennikiem transparentności działań organów gminy, nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz jak najszerszego dostępu mieszkańców do Internetu. Społecznie prowadzi stronę internetową Nietkowa - www.nietkow.pl.

Uczestniczy w pracach Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Kontakt e-mail: k.smorag@czerwiensk.pl

 

12. Katarzyna Wajler – Kielka

 

Reprezentuje mieszkańców okręgu wyborczego nr 15 w Nietkowicach.

Wykształcenie wyższe, absolwent WSP w Zielonej Górze, magister matematyki.

Zwolenniczka działań mających na celu jednolity rozwój wszystkich miejscowości gminy Czerwieńsk.

Członek Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej.

 Kontakt e-mail: k.wajler-kielka@czerwiensk.pl 

 

13. Cezary Woch

Reprezentuje mieszkańców okręgu wyborczego nr 14 w Będowie, Bródkach i Sycowicach

Członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Sołtys Sycowic w latach 2011 - 2015. Autor unikalnych wspomnień mieszkańców Zaodrza "Drogi do domu". Inicjator sprowadzenia żubrów do Sycowic. Hodowca danieli łownych. Propagator rozwoju turystyki na Zaodrzu "Przejażdżki Konne". Współtwórca wiejskiej strony internetowej sycowice.net. Autor licznych artykułów zamieszczanych na powyższej stronie i w miesięczniku "Czerwieńsk U NAS". 

Kontakt e-mail: c.woch@czerwiensk.pl

 

14. Ewa Wójtowicz

Reprezentuje mieszkańców okręgu wyborczego nr 6 w Czerwieńsku

 Ulice: Akacjowa, Boczna, Działkowa, Klonowa, Kolejowa, Kwiatowa

Wykształcenie wyższe, absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu, studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim – wydział chemii. Emerytowany dyplomowany nauczyciel  Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Czerwieńsku.  Radna kadencji 2010-14.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego oraz członek Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Miejskiej w Czerwieńsku. 

Kontakt e-mail: e.wojtowicz@czerwiensk.pl

 

15. Wojciech Zawada

Reprezentuje mieszkańców okręgu wyborczego nr 5 w Czerwieńsku.

Ulice: Cytrynowa, Jagodowa, Naftowa, Polna, Marii Rozwens, Rycerska, Rynek, Składowa, Plac Wolności.

Jeden z najmłodszych Radnych w historii Gminy Czerwieńsk.  Zastępca Przewodniczącej Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Członek Komisji Budżetu i Finansów.

Zwolennik zrównoważonego rozwoju Gminy. Aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, poprawy bezpieczeństwa i estetyki, propagowania zdrowego i sportowego trybu życia.

Członek Stowarzyszenia Kibiców „Tylko Falubaz”, honorowy dawca krwi. Interesuje się historią, sportem i polityką.

Administrator profilu Rady Miejskiej w Czerwieńsku w serwisie społecznościowym facebook.

Kontakt e-mail: w.zawada@czerwiensk.pl

  • Lubuski Laur Oświaty
  • Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów
  • http://www.przyjazni-srodowisku.pl/
  • Mistrzowska Gmina
  • http://dziennikustaw.gov.pl/
  • http://monitorpolski.gov.pl/
  • http://www.ewe.pl/
  • http://lubuskie.pl/
Gmina Czerwieńsk
Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk, pow. zielonogórski, woj. lubuskie
tel.: 68 3278 041, fax: 68 3278 091, email: ugim@czerwiensk.pl, http://www.czerwiensk.pl
NIP: 929-00-15-775
Gmina
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x